Wie zijn wij?

Van de Meeberg Meijer & Bergman BV is een onafhankelijk toegewijd multidisciplinair Personal Family & Business Office.


Wij servicen, in tegenstelling tot de meeste andere offices, niet alleen de individuele relatie ( met eventueel zijn of haar familie) , maar ook de gelieerde onderneming(en).


En dit op een zeer persoonlijke, pro actieve en discrete manier.

Wij bieden een onderscheidend, compleet en excellent pakket aan van financiële, fiscale, bancaire, juridische en administratieve diensten. Onze doelstelling is om uw vermogen en inkomen te optimaliseren, te structureren en om voor u rendement te realiseren. 


Uw persoonlijke doelstellingen en levensvisie zijn daarbij leidend voor ons in het gehele advies- en begeleidingsproces.


Wij fungeren niet, zoals diverse collegae kantoren, alleen als regisseur c.q. coördinator voor uw vermogensactiviteiten richting bijvoorbeeld uw vermogensbeheerder(s), adviseurs en/of bank(en), maar wij leveren vanuit onze eigen organisatie en associates de kennis en kunde om uw vraagstukken op te lossen. En dat maakt ons Family Office uniek. 


Uiteindelijk bepaalt u hoe wij u en/of uw familie en/of onderneming precies gaan ondersteunen en natuurlijk neemt u zelf de uiteindelijke beslissingen omtrent uw vermogen.


Bent u geïnteresseerd geraakt in onze dienstverlening? Dan investeren wij graag in u middels een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Team Van De Meeberg Meijer & Bergman

Adviseurs

Maak kennis met onze associated adviseurs

Peter van de Meeberg
MFP RLP

Financiële Planning, Life Planning, Fiscaal, Erfrecht & Consultancy

Ronald Bergman
GPFP

Financiële Planning, Fiscaal, Erfrecht & Consultancy

Julius Koning
DSI

Vermogensadvies, Bedrijfsoverdracht, Consultancy

Anja van Wijk
RB

Fiscaal, Personeelsvraagstukken,
Lonen

Drs. Ben Vroom
RA

Accountancy vraagstukken, Fiscaal

Drs. Harold van Bourgondiën RA RB

Accountancy vraagstukken, Fiscaal

Mr. Johan Stotijn

Notarieel, Juridisch

Mr. Pieter Verboon

Notarieel, Juridisch

Charlotte Bergman

Boekhoudservice en Ondersteuning

Ina Elzinga

Advocatuur Erfrecht en Fiscaliteit

Mr. Norman Wessel

Notarieel, Juridisch

Drs. Joost Kruizinga

Financierings- en Overname specialist

Drs. Arno Leeuwenburg

Financierings- en Overname specialist

Ronald Hut MPLA

Pensioenspecialist

Adviseur

Functies

Adviseur

Functies

Het proces

Hoe ziet ons proces eruit en welke gebieden bestrijken onze dienstverlening?

1. vaststelling (persoonlijke) doelstellingen en einddoelen

Het start allemaal met een (vrijblijvende) persoonlijke kennismaking. Kiest u voor ons kantoor, dan worden de afspraken die wij maken met u uiteraard schriftelijk vastgelegd in een Overeenkomst van Dienstverlening. Daarna begint de inventarisatie fase; wij willen graag inzicht verkrijgen in de juridische, financiële en fiscale structuur van u privé en van uw (eventuele) onderneming(en). Tevens wordt er veel aandacht besteedt aan de uitgangspunten en uw persoonlijke wensen en doelstellingen.

2. ontwikkeling van passende (innovatieve) oplossingen

Na het vaststellen van uw persoonlijke doelstellingen en het geformuleerd hebben van de einddoelen gaan wij uw gegevens analyseren en wij gaan aan de slag met het ontwikkelen van passende maatwerk oplossingen. Deze oplossingen worden met u besproken en uitgebreid toegelicht. Op basis hiervan kunt u een beslissing nemen welke oplossing u ‘past’.

3. implementeren van de strategieën

Na fase 2 als hiervoor omschreven gaan wij over tot het implementeren van de door u gekozen strategie. Dit betekent dat wij in deze fase veelvuldig contacten zullen onderhouden met partijen alwaar u bijvoorbeeld uw zaken geregeld heeft. Zo bewaken wij o.a. de trajecten richting banken en vermogensbeheerders alwaar wij de door u gewenste mutaties gaan aanbrengen, en stemmen wij de administratieve handelingen af.

4. monitoren en updaten

Als de totale ‘huishouding’ op orde is, dan is het zaak deze doorlopend te monitoren aan de ontwikkelingen in de financiële markten en aan te passen op uw persoonlijke doelstellingen. Dit betekent dat wij elk kwartaal contact met elkaar hebben hoe de zaken ‘lopen’ en wij zullen van onze zijde pro actief verbeteringen en/of aanvullingen voorstellen. In de fase zullen wij ook uw eventuele specifieke wensen meenemen in de dagelijkse praktijk.

Onze vakgebieden

Om u inzicht te geven in de werkzaamheden die wij o.a. voor u kunnen uitvoeren en de vakgebieden waarbij wij u kunnen begeleiden treft u onderstaand een uitwerking aan van de 8 hoofdgroepen waar wij intern mee werken. Het is geen limitatieve opsomming. Heeft u een vraagstuk over een onderwerp dat hier niet genoemd is, schroomt u dan niet om ons toch te benaderen. Door de zeer brede ervaring van onze trusted advisors kunnen wij u eigenlijk altijd van dienst zijn.

Financiële (life) en fiscale planning

Doelstelling is om een totaalbeeld vast te stellen van de persoonlijke of een gezamenlijke…

Vermogensplanning/ estate planning

De belangrijkste doelstelling in deze hoofdgroep is om het vermogen te managen naar..

Vermogensmanagement

Doelstelling is om het vermogen optimaal in te delen en een ‘goed’ rendement te..

 

boekhouding en accountancy

Doelstelling is om u te ondersteunen met een optimale accountancy. In de praktijk.. 

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

Een van de kenmerken van ons kantoor is dat wij u niet alleen in privé of met uw..

VERMOGENSBESCHERMING

Het creëren en behouden van uw vermogen is al een uitdaging op zichzelf. Maar als..

 

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

De begeleiding op juridisch vlak is erg belangrijk. Regelmatig constateren wij..

LIEFDADIGHEID

Wat ons betreft is het van belang dat de organisatie waaraan u doneert een..

 

Hoe worden wij beloond?

Ons kantoor gaat met u een Overeenkomst  van Dienstverlening (OVD) aan. Onze Adviesvoorwaarden treft u aan op deze website.

Onze beloning bestaat uit of een met u overeengekomen uurtarief (vooraf indicatie opgave van het aantal uren – jaarlijks stellen wij een basis uurtarief vast) of  een vast bedrag voor een opdracht (fixed fee) of een percentage van uw meetbare vermogen (assets under management). Welk systeem wij gaan hanteren wordt uiteraard vooraf met u besproken. Een combinatie van systemen is ook mogelijk. 

Na het afronden van de primaire opdracht werken wij doorgaans met Service Abonnementen (SA). Deze worden op jaarbasis afgesloten. U weet dan exact wat de all-in begeleiding u op jaarbasis zal kosten. Uiteraard wordt het abonnement uitgebreid omschreven en weet u precies wat u kunt verwachten van ons. Op een abonnement is uiteraard altijd nog aanvullende dienstverlening mogelijk.

Wij worden dus nooit beloond door banken, vermogensbeheerders, verzekeraars etc..

Daarnaast hebben wij diverse arrangementen met notaris-, accountants- en advocatenkantoren voor onze vaste relaties.

Contactgegevens

Heeft deze website uw interesse gewekt, dan nodigen wij u graag uit om een vrijblijvend gesprek aan te gaan.

Bezoekt u ons kantoor? U kunt dan betaald parkeren op de Menning (9401 AK)

contact opnemen